Imprimer |
Partager cet avis:

HO, Hoang Giang

1958 - 2021

Montréal

HO Hoang Giang
1958-2021
MAGNUS POIRIER INC.CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thýõng tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
Con, Cha, Anh, Em của chúng tôi là:
Ông HỒ HOÀNG GIANG
Sinh ngày 28 tháng 1 nãm 1958 tại Việt Nam.
Đã từ trần lúc 6 giờ sáng ngày 6 tháng 2 nãm 2021 (Nhằm ngày 25 tháng 12 nãm Canh Tý) Tại Montréal, Québec, Canada Hýởng thọ 63 tuổi TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Mẹ: Bà quả phụ Phạm Thị Giáo
Anh: Hồ Xuân Hiếu và gia ðình
Anh: Hồ Ái Quốc và gia ðình
Em: Hồ Thị Thanh Hýõng và gia ðình
Em: Hồ Sĩ Tâm và gia ðình
Em: Hồ Mỹ Hạnh và gia ðình
Em: Hồ Quốc Sỹ và gia ðình
Trýởng nam: Dany Hồ
Trýởng nữ : Laurel-Hồ
Thứ năm. : Arnold Hồ

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
Xin miễn thăm viếng, phúng điếu và vòng hoa

Lieu des condoléances

Magnus Poirier inc

6825 rue Sherbrooke Est

Montréal, H1N 1C7

Lieu du service funéraire

Magnus Poirier inc

7388 boul. Viau

Montréal, H1S 2N9